Timon begeleidt jongeren in crisissituaties en/of problemen en helpt hen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan.

Charim omvat diverse vormen van zorg zodat ouderen van een goede latere levensfase kunnen genieten. In Zeist krijgt dit gestalte in de Amandelhof, Looborch, Spathodea en Simarowa.

Hulpkas Zeist is een samenwerking van een zestal kerkgenootschappen binnen Zeist en biedt financiële hulp aan buitenkerkelijke Zeistenaren in nood.

Kerk & Samenleving ondersteunt personen met een moeilijke periode op sociaal, economisch of psychisch vlak. Hulp wordt geboden via de wijkinloophuizen Zeist-Centrum, Het Lindenhuis, Vollenhove en Zeist-West.

SchuldHulpMaatje is een initiatief van onder andere de kerken in Nederland. Vrijwilligers helpen zonder oordeel de financiën op orde te krijgen en te houden bij (dreigende) schulden. Samen lukt het.

Voedselbank Zeist helpt mensen uit Zeist, met een inkomen onder bijstandsniveau, met wekelijkse voedselpakketten. Voedselbank Zeist wordt door elke wijk regelmatig van producten voorzien door middel van inzamelingen in natura.

Wijkinloophuis Kerckebosch is een organisatie van, voor en door bewoners van de wijk Zeist-Oost. Een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en ondersteuning beschikbaar is.

© Copyright - Protestantse Gemeente Zeist | Webdesign & fotografie kerken: Manschot Grafimedia, Zeist