De kerk geld schenken via een ‘Overeenkomst gift in geld’

Tijdens uw leven kunt u ervoor kiezen om de kerk voor een periode van minimaal 5 jaar met een vast bedrag per jaar te steunen. Als u dit bij het kerkelijk bureau vastlegt kunt u iedere euro volledig aftrekken van uw inkomstenbelasting. Dit omdat de fiscus de kerk heeft aangewezen als een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beoogde Instelling). De fiscus betaald dus flink mee en dat is goed voor onze kerk.

De ‘Overeenkomst gift in geld’ kunt u hier hier als pdf downloaden of opvragen bij het kerkelijk bureau.

De kerk mee laten delen in uw erfenis

De kerk is het allerbeste goede doel om via een legaat of erfstelling op te nemen in uw testament, immers het werk van God moet doorgang vinden.
Niet alleen tijdens het leven, maar ook na overlijden kan de kerk financieel worden gesteund. Daarvoor is altijd een testament nodig dat door de notaris wordt opgemaakt.

Er zijn twee mogelijkheden, namelijk een legaat of een erfstelling.

  • Bij een legaat bepaalt u in uw testament dat een bepaald bedrag of een bepaalde zaak – bijvoorbeeld een huis – aan de kerk wordt gelegateerd.
  • Bij erfstelling benoemt u de kerk geheel of gedeeltelijk tot uw erfgenaam.
  • Bij legaten en erfstellingen aan de kerk is er een vrijstelling van erfbelasting.
  • Het is belangrijk om een schenking in de vorm van een legaat of erfstelling op tijd via de notaris in uw testament vast te leggen.Volgens de kerkorde is het Colleges van Kerkrentmeesters hiervoor de bevoegde rechtspersoon, deze kunt u dan ook het beste opnemen in uw testament. Het kerkelijk bureau wil u hierin graag begeleiden en adviseren.
© Copyright - Protestantse Gemeente Zeist | Webdesign & fotografie kerken: Manschot Grafimedia, Zeist