Ten behoeve van het leven en werken van de kerk verwerkt de Protestantse Gemeente Zeist persoonsgegevens van haar leden. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de werkzaamheden waarvoor ze aan ons toevertrouwd is. De gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij noodzakelijk voor het uitoefenen van onze werkzaamheden. De algemene kerkenraad heeft hiervoor een kader vastgesteld dat is samengevat in de Privacyverklaring PGZ. De wijken van de Protestantse Gemeente Zeist werken dit kader verder uit voor hun eigen wijkgemeente en publiceren dat op hun websites.
© Copyright - Protestantse Gemeente Zeist | Webdesign & fotografie kerken: Manschot Grafimedia, Zeist