Jakob gaf die plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered.

Wij zijn landelijk gezien een wijkgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en plaatselijk binnen de Protestantse Gemeente Zeist.

In dit geheel willen wij bewust een Hervormde wijkgemeente zijn op de gereformeerde grondslag. Daarmee bedoelen wij, dat wij willen geloven en belijden op basis van de Bijbel als het Woord van God, de belijdenissen van de oud-christelijke kerk en de belijdenissen van de gereformeerde Reformatie (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels). Vanuit deze identiteit willen wij gemeente zijn en onze plaats innemen in de kerk en de maatschappij.

Ds. G.M van Meijeren

Kerkdienst

  • Ochtend:
    10.00 uur
  • Middag:
    17.00 uur