Kerkzijn: oefenen in aandacht, van God, voor mensen.

De NoorderLichtgemeente is een open gemeente waar mensen, jong en oud, ruimte scheppen om met en door elkaar God te ervaren. Een gemeente waar ruimte is voor verschillen. Waar je mag zijn zoals je bent. In de wekelijkse viering zingen we graag, en volop.
Onze belangrijkste boeken zijn de Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling en het Liedboek uit 2013.
We vieren regelmatig het Avondmaal, open voor iedereen die zich verbonden voelt.
We zijn een gemeente die niet alleen kerk op zondag is. Actief werken we samen met de wijkinloophuizen van Kerk en Samenleving, de Voedselbank, het Binnenbos, de Binnenhof, en met kerken wereldwijd.

ds. Roel Bosch

Kerkdienst

  • Ochtend:
    10.00 uur
  • Taizé en Iona-diensten
    zie website