Naam
De verwijzing naar de kern van het kerkenwerk is duidelijk. De bijbelvaste lezer zal meteen denken aan ‘opgaan naar het huis van de Heer.’ Een tekst erbij zou Ps. 122 kunnen zijn: ‘Hoe zijn de stammen opgegaan.’

Maar tegelijk heeft de naam een zekere openheid. De klank is verwachtingsvol en optimistisch: tegenover neergang die je in het kerkelijk leven soms ziet, verkondigt dit blad òpgang.

Logo
Het logo is een ontwerp van Manschot Grafimedia.