Het Kerkelijke Bureau verzorgt onder meer de financiële- en ledenadministratie.

Ledenadministratie
Wie nieuw is komen wonen in Zeist, gaat verhuizen of trouwen, kan dit doorgeven aan het kerkelijk bureau. Dit geldt ook bij geboorte of overlijden van een gezinslid. Het kerkelijk  bureau verwerkt dit in de ledenregistratie. Heeft u andere vragen, dan kunt u deze ook doorgeven via het formulier op de contactpagina.

Gesprek of bezoek
Wilt u algemeen contact voor een gesprek of bezoek, maak dan uw keus voor de wijkgemeente.

Overig
Als u een gesprek of bezoek wilt, dan kunt u terecht bij één van de verschillende wijkgemeenten. Voor het gebruik van kerkruimten dient u contact op te nemen met de koster of beheerder van het betreffende gebouw. Deze contactgegevens vindt u op de pagina’s van de afzonderlijke wijken.

Financiële administratie
Bij het kerkelijk bureau kunt u ook terecht voor het bestellen van collectebonnen.
Verder zijn er mogelijkheden voor schenkingen en legaten.
Daarnaast kunt u zich bij het kerkelijk bureau aanmelden voor een abonnement op het kerkblad Opgang.

Contactpersoon
Gerrit Jan Randewijk
tel. (030) 692 03 00 / kb@pgzeist.nl
Voor vragen ga naar contact.

Openingstijden
Woensdag en donderdag van 9:00-12:00 uur

Locatie
Kerkelijk Centrum Zeist-West
De Clomp 33-02
3704 KB Zeist