In januari wordt de landelijke Actie Kerkbalans ook in Zeist gehouden door het College van Kerkrentmeesters.
De opbrengst van deze actie is bestemd voor de instandhouding van de wijkgemeente waar de gever is ingeschreven.
Hieronder vallen onder andere het kosten van de predikant en het gebouw.

© Copyright - Protestantse Gemeente Zeist | Webdesign & fotografie kerken: Manschot Grafimedia, Zeist