Om vernieuwing in de Protestantse Gemeente Zeist (PGZ) een impuls te geven is een innovatiefonds ingesteld. Op dit fonds kan een beroep worden gedaan voor een financiële bijdrage aan initiatieven die echt nieuw zijn. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet het initiatief voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. versterkt de verbinding tussen (leden van) wijkgemeenten van de PGZ;
  2. of versterkt de verbinding tussen kerk en samenleving/omgeving;
  3. of zet vernieuwingsprocessen binnen een wijkgemeente (of van meerdere wijken) in gang, waardoor de vitaliteit versterkt wordt.

Voor meer informatie over het doel en de voorwaarden van het fonds, download het Innovatiefonds PGZ Beleidskader

Aanvragen voor een subsidie uit het fonds worden beoordeeld door de algemene kerkenraad.

Wil je een subsidieaanvraag doen, stuur die dan naar: scriba@pgzeist.nl

© Copyright - Protestantse Gemeente Zeist | Webdesign & fotografie kerken: Manschot Grafimedia, Zeist