Ter inzage: nieuwe geografische wijkenindeling

In een aantal stappen heeft de algemene kerkenraad met de wijkkerkenraden een nieuwe geografische indeling van de PGZ-wijken gemaakt. De nieuwe indeling is alleen van invloed op hoe PKN-leden die naar Zeist verhuizen bij een wijkgemeenten worden ingeschreven. PGZ-leden hebben t/m 12 oktober 2020 de gelegenheid om daarover eventuele vragen te stellen. Daarna zal de algemene kerkenraad de indeling definitief vaststellen. De achterliggende stukken vindt u hier (pdf).

© Copyright - Protestantse Gemeente Zeist | Webdesign & fotografie kerken: Manschot Grafimedia, Zeist