Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met personele-  en financiële zaken van niet-diaconale aard. Hieronder vallen onder meer:

  • de personele kosten voor een predikant en anderen die in of voor de Protestantse Gemeente Zeist werkzaam zijn
  • de kosten en het beheer van de gebouwen, zoals de kerken, de pastorieën en andere onroerende goederen
  • het bijhouden van de registers van gemeenteleden, het doopboek, het belijdenis- en trouwboek en de archieven.
  • de afdracht aan de classis en aan de landelijke kerk en organen
  • de fondsenwerving, waaronder de collecten, de Actie Kerkbalans en de verkoop van de collectebonnen.

In het College van Kerkrentmeesters is elke wijkgemeente door één lid vertegenwoordigd. Uit hun midden kiezen de leden een voorzitter, secretaris en hun plaatsvervangers. De voorzitter neemt als adviseur deel aan de algemene kerkenraad.

Download hier Verkort Overzicht Begroting PG Zeist 2023

IBAN

  • Actie Kerkbalans – NL05 RABO 0373 7334 96 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist
  • Collectebonnen – NL46 RABO 0373 7335 34 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist
  • Diaconie – NL96 INGB 0663 9114 94
  • Opgang – NL68 RABO 0373 7335 26 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist inz Kerkblad Opgang
  • Overige giften – NL90 RABO 0373 7335 18 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist

Contact
College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Zeist
Maurikstraat 55
3701 HC Zeist

© Copyright - Protestantse Gemeente Zeist | Webdesign & fotografie kerken: Manschot Grafimedia, Zeist