Open naar God, open naar elkaar en open naar buiten.

‘Open naar God, open naar elkaar en open naar buiten’; dat is de missie van wijkgemeente Bethel.

Deze missie geeft ruimte om binnen de gemeente om elkaar te geven maar ook om ‘de ander’ buiten onze wijkgemeente, ver of dichtbij. Ruimte om met elkaar te zoeken naar de bedoeling van Jezus Christus in de gemeente en onze kennis, kunde en krachten daar voor in te zetten.

We vinden elkaar als gemeenteleden allereerst in de eredienst waar we het woord van God horen en Hem aanbidden en prijzen in onze liederen. Daar, in de eredienst, vindt ook de ‘bediening van de sacramenten’, de doop, het avondmaal, de belijdenis, plaats.

Daarnaast is er verbinding door als gemeenteleden samen te werken in tal van activiteiten waarmee we handen en voeten geven aan de missie. In het samenwerken ervaren we dat een ieder uniek en van waarde is, net zoals een lichaam veel delen heeft die allemaal nodig zijn.

ds. W.J. van Schaik

Kerkdienst

  • Ochtend:
    10.00 uur
  • Middag:
    17.00 uur