PGZ Beleidsplan

In het beleidsplan staan de uitgangspunten beschreven van het leven en werken binnen de Protestantse Gemeente Zeist. Dit plan is begin 2024 vastgesteld. Download: 2024 01 16 Beleidsplan PGZ 2024 2028

Plaatselijke regeling

In de plaatselijke regeling van de Protestantse Gemeente Zeist zijn de formele procedures vastgelegd, waaronder de samenstelling en de werkwijze van de algemene kerkenraad en de colleges. Download: 2024 03 01 Plaatselijke Regeling PGZ

Regeling vermogensrechtelijke aangelegenheden

De afspraken rond financiële zaken inde Protestants Gemeente Zeist zijn vastgelegd in de regeling vermogensrechtelijke aangelegenheden. Deze regeling is begin 2024 herzien en opnieuw vastgesteld. Download: 2024 01 16 Regeling Vermogensrechtelijk Aangelegenheden PGZ

© Copyright - Protestantse Gemeente Zeist | Webdesign & fotografie kerken: Manschot Grafimedia, Zeist