Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De verschillende onderdelen van PKN Zeist zijn geregistreerde ANBI instellingen:

  • Actie Kerkbalans – NL05 RABO 0373 7334 96 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist
  • Collectebonnen – NL46 RABO 0373 7335 34 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist
  • Diaconie – NL96 INGB 0663 9114 94
  • Opgang – NL68 RABO 0373 7335 26 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist inz Kerkblad Opgang
  • Overige giften – NL90 RABO 0373 7335 18 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist

Actueel ANBI overzichten

© Copyright - Protestantse Gemeente Zeist | Webdesign & fotografie kerken: Manschot Grafimedia, Zeist