De algemene kerkenraad behartigt de belangen van de Protestantse Gemeente Zeist als geheel. Daarnaast heeft elke wijkgemeente een eigen kerkenraad.
De algemene kerkenraad is onder meer eindverantwoordelijk voor het (doen) beroepen van voorgangers en het (doen) aanstellen van kerkelijk werkers, kosters, administrateurs.
Daarnaast draagt de algemene kerkenraad zorg voor het uitbrengen van het blad Opgang en het vaststellen van de plaatselijke regeling, het beleidsplan, de jaarlijkse begrotingen en jaarrekeningen.

In de algemene kerkenraad is elke wijkgemeente door één persoon vertegenwoordigd. De raad bestaat uit twee diakenen, twee ouderlingen, twee ouderling-kerkrentmeesters en een predikant. Uit hun midden kiezen de leden van de algemene kerkenraad een voorzitter, een scriba en een assessor. De voorzitters van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters nemen deel als adviseur aan de algemene kerkenraad.

Download PGZ Beleidsplan 2019 2023

Voorzitter

Jeroen Zomerplaag
(Zeist-West)

voorzitter@pkn-zeist.nl

Scriba

Bart Wesselink
(Oosterkerk)

scriba@pkn-zeist.nl

Assessor

Eric Leunk
(De Bron)

assessor@pkn-zeist.nl

Overige leden

  • ds. Jasper van Schaik (Bethel)
  • Karien de Haas (NoorderLichtgemeente)
  • Martin Slootweg (Pniël)
  • Bart Witzier (Witte Kerkje)

Adviseurs

  • Maarten van Ginkel (a.i.) – adviseur CvK
  • Gerrit Versteeg – adviseur CvD
© Copyright - Protestantse Gemeente Zeist | Webdesign & fotografie kerken: Manschot Grafimedia, Zeist